Uw Winkelwagen
€ 0,00
geen producten

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

 

Artkel 1:    Identiteit:

Artikel 2:   Toepasselijkheid, definities

Artikel 3:   Totstandkoming overeenkomsten

Artikel 4:    Aanbiedingen, offertes, prijzen

Artikel 5:    Inschakeling derden

Artikel 6:    Verstrekken gegevens ten behoeve van advies

Artikel 7:    Overige verplichtingen van de wederpartij

Artikel 8:    Levering, leveringstermijnen

Artikel 9:    Emballage

Artikel 10:  Klachten en retourzendingen

Artikel 11:  Aansprakelijkheid

Artikel 12:  Betaling

Artikel 13:  Eigendomsvoorbehoud

Hier zijn de algemene leveringsvoorwaarden te downloaden